Leiekontrakt

Home  >>  Søk om parsellhage  >>  Leiekontrakt

Under finnes nåværende leiekontrakt som må inngås med Årvoll Parsellhagelag for å kunne få leie hageparsell. Ved bekreftelse på godkjent søknad om parsell, kan denne kontrakten printes ut og underskrives.