Parsellhagelagets vedtekter

Home  >>  Søk om parsellhage  >>  Parsellhagelagets vedtekter

Parsellhagelaget og dets medlemmer har besluttet følgende vedtekter:

Alle medlemmer av parsellhagelaget er pliktige til å sette seg nøye inn i vedtektene og overholde de regler som er bestemt.