Retningslinjer

Home  >>  Velkommen til Årvoll Parsellhage!  >>  Retningslinjer

Retningslinjer for parsellanter

a) Oppsetting av bygninger på den enkelte parsell er ikke tillatt. Gjelder ikke varmkompostbinge. Det er ikke tillatt å bruke planker (verken horisontalt eller vertikalt), plast/halm eller annet jord-dekke, steiner eller betongheller i/rundt parsellen

b) Kompostering er ønskelig og tillatt i varmkompostbinge. Kaldkompostering er ikke tillatt.

c) Det er ikke tillatt å plante frukttrær eller høye busker på de enkelte parsellene. Beplantning skal ikke være til vesentlig sjenanse for naboparseller. Ved uenighet kan styret kontaktes, og har myndighet til å avgjøre saken.

d) Leieren er pliktig til å holde gangveiene i ryddig stand, og holde gresset kort.

e) Leieren plikter å sørge for at hele den tildelte parsellen dyrkes opp fra og med første tildelingsår.

Mislighold av parsellen vil medføre opphør av leieforholdet for vedkommende bruker. Det vil bli gitt varsel hvis leieren ikke har arbeidet på parsellen før 1. juni eller ikke holder orden gjennom sesongen. Dersom parsellen fortsatt ikke er oppdyrket og stelt innen 1. september, vil styret sende oppsigelse.

Unntak: Det er mulig å ta kontakt med styret hvis leieren er i en vanskelig livssituasjon, og ikke er i stand til å ta vare på parsellen. Styret vil da vurdere saken, eventuelt gi utsettelse, eller tilby en annen løsning.

f) Leieren plikter å bruke statskontrollerte poteter (pga fare for for eksempel potetål) og klumprotfrie kålplanter. For øvrig skal det benyttes friskt plantemateriale. Det henstilles til leietager å unngå planter som er svartelistet, og farlige spredere – dvs planter som representerer et problem for hage og natur (for eksempel kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, springfrøarter, parkslirekne, kjempeslirekne, kanadagullris, lupin-arter, rynkerose, skogskjegg, ormhode, ugressklokke etc)

g) Pga brunsnegleproblemer må bærbusker klippes regelmessig. Fjern de nederste greinene, og støtt buskene opp med egnet materiale. Parsellen skal lukes og ryddes gjennom hele sesongen.

h) Leieren plikter å overholde restriksjoner for hagevanning.

i) All oppbevaring av privat utstyr (hageslanger, spader, pinner, bøyler etc) skal være inni eget parsellområde. Pinner som f.eks brukes til bønner/erter skal ikke oppbevares liggende på jorda, fordi de er gjemmested for brunsnegler. Utstyr som oppbevares i parsellene (for eksempel hageslanger), bør henges opp. Alt utstyr som ligger på jorda, vil virke som skjulested for brunsnegler. Skarpe gjenstander som kniver eller sigder må ikke oppbevares på parsellen, fordi området ikke er innegjerdet – og barn ferdes her. Parsellhagelaget er ikke ansvarlig for privat utstyr. Det er ikke anledning til å oppbevare privat utstyr i redskapsboden – slikt kan bli fjernet – om ikke annet er avtalt.

j) Bruk av giftige plantevernmidler eller sprøytemidler er ikke tillatt i parsellhagen. Styret kan avgjøre ved tvist.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *