Om Oss

Home  >>  Om Oss

Parsellene ved Årvoll gård

Årvoll Parsellhagelag ble grunnlagt i 1981, som et kjærkomment aktivitetstilbud til beboere i Bydelen. Totalt er det 72 parseller.

Det var fra første stund stor interesse for tiltaket, og en trofast medlemsmasse gikk inn for dugnadsarbeid. Urte- og blomsterparsell, trær og busker på parsellområdet, redskapsbod og et hyggelig utemiljø med bl.a. sitteplass med bord og benker på steinheller, er tiltak som for det meste er kommet i stand ved dugnad.

I parsellene dyrkes det grønnsaker, blomster, urter og bær. Størrelsen på parsellene varierer, og er opptil 45 m2. Området er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. Området er ikke inngjerdet. Det er tilfredsstillende vannforsyning. Det er delvis tilgang til toalett i gårdens åpningstid. 

Årvoll Parsellhagelag har et styre og vedtekter, samt leiekontrakt med de som har parsell. Parsellhagelaget har fellesdugnad vår og høst, i tillegg til oppgaver i sesongen som utføres av ulike aktivitetsgrupper. Det drives opplysningsarbeid for medlemmene og for befolkningen. Parsellhagelaget søker å skaffe medlemmene faglig hjelp og rettledning.  

Årvoll Parsellhagelag får sine inntekter først og fremst gjennom parsellavgiften. I tillegg arrangeres det søndagskafé på Årvoll gård noen ganger i året, der inntektene går til parsellhagelaget. 

For generell informasjon om Oslos parsellhager, se nettsiden www.parsellhager.no