Aktivitetsgrupper

Alle som har en parsell hos oss oppfordres sterkt til å bidra i minst én av våre aktivitetsgrupper. Aktivitetsgruppene er essensielle for god drift av parsellhagelaget, og bidrar til utveksling av kunnskap og samhold mellom lagets medlemmer.

Vi har følgende arbeidsgrupper:

  • “Kompost” –  arbeider med å kompostere hageavfallet som parsellhagelaget genererer i løpet av sesongen. Det ble i 2019 etablert en Bokashi-kompostbinge. Denne måten for kompostering ble meget vellykket og videreføres også i 2020. I denne gruppen er det mye kunnskap å hente om hvordan bygge opp og bevare  jorden. Som belønning får medlemmer av denne gruppen nyte godt av næringsrik kompost gjennom hele sesongen. Mengden hageavfall som må kjøres bort har også avtatt takket være denne gruppen. 
  • “Redskap” –  sørger for innkjøp, tilgang og vedlikehold av hageredskaper som spader, sakser, raker, vannkanner, trillebår o.l. som er til felles bruk for alle parsellanter. 
  • “Maskin” – vedlikehold av motoriserte redskaper og kurs i bruk. Alle som ønsker å benytte parsellhagelagets motoriserte redskaper må gjennomføre maskinkurs. 
  • “Gressklipping” – ansvar for gressklipping av fellesarealer. Dette rulleres på av gruppens medlemmer, og det blir ikke mye arbeid pr. person. 
  • “Urte-og blomsterparsell” – ansvar for å vedlikeholde urte- og blomsterhagen. Ved inngangen til parsellhagen har vi en inngjerdet urte-og blomsterparsell som ønsker alle besøkende velkommen. Her er det urter og staudeblomster av ulike arter, og sørger for at biene trives. Stiene i urtehagen er belagt med heller. Gruppen sørger for stell og vanning.
  • “Kjøring” – ansvar for transport med bil, f.eks. bortkjøring av avfall, hente Oslokompost vår og høst, og transport av større utstyr og materialer. Alle med stor bil kan gjerne skrive seg opp på denne listen. 
  • “Søndagskafé” – ansvar for å drifte kafén på Årvoll gård noen ganger i løpet av året. Parsellhagelaget blir tildelt ca. 4 kafédager i året. Inntektene går til parsellhagelaget. 
  • “Brukerforum-arrangementer på Årvoll gård” – ansvar for å delta i Brukerforum på Årvoll gård ved å bistå under ulike arrangementer. Alle som benytter Årvoll gård, ie. parsellhagelaget er pliktige til å hjelpe til under Årvoll gårds arrangementer. Hovedsakelig gjelder dette sommerfest og skidag. 
  • “Nettside” – ansvar for å vedlikeholde nettsiden. 
  • “Facebook” – ansvar for å administrere intern Facebook-gruppe for medlemmer.