Leiekontrakt

Under finnes nåværende leiekontrakt som må inngås med Årvoll Parsellhagelag for å kunne få leie hageparsell. Denne fylles kun ut ved bekreftelse på godkjent søknad om parsell. Styret tar med utskrevet versjon ved første oppmøte.

Kontrakt-om-leie-av-parsell