Vedtekter

Parsellhagelaget og dets medlemmer har besluttet følgende vedtekter:

Vedtekter-for-Årvoll-parsellhagelag (versjon 24.11.2011)

Alle medlemmer av parsellhagelaget er pliktige til å sette seg nøye inn i vedtektene og overholde de regler som er bestemt.