Årvoll Parsellhagelag

Årvoll Parsellhagelag ble grunnlagt i 1981, som et kjærkomment aktivitetstilbud til beboere i Bydelen. Vi holder til på et av jordene til Årvoll Gård, som et levende kultursenter i Bydel Bjerke. Laget deltar på flere av gårdens arrangementer. Totalt er det 72 parseller. 

Det var fra første stund stor interesse for tiltaket, og en trofast medlemsmasse gikk inn for dugnadsarbeid. Urte- og blomsterparsell, trær og busker på parsellområdet, kompostbinger, redskapsbod og et hyggelig utemiljø med bl.a. sitteplass med bord og benker på steinheller, er tiltak som for det meste er kommet i stand ved dugnad. 

I parsellene dyrkes det både grønnsaker, blomster, urter og bær. Størrelsen på parsellene varierer, hvor de største er opp til 45 m2. Området har tilfredsstillende vannforsyning, med vannuttak flere steder. Det er delvis tilgang til toalett i gårdens åpningstid. Området er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede.  

Årvoll Parsellhagelag har et styre og vedtekter, samt leiekontrakt med de som har parsell. Parsellhagelaget har fellesdugnad vår og høst, i tillegg til oppgaver i sesongen som utføres av ulike aktivitetsgrupper. Det drives opplysningsarbeid for medlemmene og for befolkningen. Parsellhagelaget søker å skaffe medlemmene faglig hjelp og rettledning.

Årvoll parsellhagelag får sine inntekter først og fremst gjennom parsellavgiften. I tillegg arrangeres det søndagskafé på Årvoll gård noen ganger i året, der inntektene går til parsellhagelaget. 

For generell informasjon om Oslos parsellhager, se nettsiden www.parsellhager.no