Nyttige linker

Det norske hageselskap 

Årvoll parsellhagelag er medlem i Det norske hageselskap. Tidsskriftet Norsk Hagetidend ligger i redskapsboden til lesing for alle parsellanter. La tidsskriftet ligge i boden så alle kan få glede av det.  

Info om invaderende, fremmede og skadelige plantearter som er forbudt å importere, selge og plante ut i Norge: 

Info om jord og gjødsel:

Mattilsynet

Regler angående privat import av planter og frø kan du lese om hos Mattilsynet her:

Oslo Parsellhager

Info om Oslos parsellhager:

Kompostering og dyrking 

Om produksjon av jord fra matavfall og plantemateriale og dyrking med effektive mikroorganismer: 

Sneglekampen – bekjempelse av brunsnegler

Info fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO):