Obs! Vi tar foreløbig ikke imot flere søknader.

Hvert år er det bare noen få parseller som blir ledige og mange søkere til parsellene. Vi har kommet i den situasjon at vi har for mange søkere. Vi vil først håndtere de søknader vi har, før vi behandler nye.

De som synes det virker spennende å kunne dyrke egne vekster og som ser hagearbeidet som en kilde til glede og trivsel, ønsker vi hjertelig velkommen til å søke om parsell.

Før du søker er det ønskelig at du har lest gjennom parsellhagelagets leiekontrakt og vedtekter.

Send inn en skriftlig søknad, der navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse kommer tydelig frem. Beskriv gjerne hvorfor du ønsker parsell, hvor mye kapasitet du har til å jobbe i parsellen og til å delta på dugnader. Om du kan bidra med noe spesielt – kunnskaper, ferdigheter eller bil/tilhenger, etc. – skriv gjerne noen ord om det.

Søknader mottas hele året, men behandles normalt på vårparten.

eller som post til:

Årvoll parsellhagelag
Postboks 58, Årvoll
0515 Oslo