Obs! Vi tar foreløpig ikke imot flere søknader.

Vi har kommet i den situasjonen at vi har for mange søkere.
Hvert år er det bare noen få parseller som blir ledige og
vi ønsker først å håndtere de søknader vi har, før vi behandler nye.

Ønsker du å kunne dyrke egne vekster og ser hagearbeid som en kilde til glede og trivsel,
ønsker vi deg hjertelig velkommen til å søke om parsell hos oss.

Før du søker er det fint om du leser gjennom parsellhagelagets leiekontrakt og vedtekter.

Leiekontrakt

Send inn en skriftlig søknad, der navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse kommer tydelig frem. Beskriv gjerne hvorfor du ønsker parsell, hvor mye kapasitet du har til å jobbe i parsellen og til å delta på dugnader. Om du kan bidra med noe spesielt – kunnskaper, ferdigheter eller bil/tilhenger, etc. – skriv gjerne noen ord om det.

eller som post til:

Årvoll parsellhagelag
Postboks 58, Årvoll
0515 OsloSøknader mottas hele året, men behandles normalt på vårparten.