Alle som har en parsell hos oss oppfordres sterkt til å bidra i minst én av våre arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er essensielle for god drift av parsellhagelaget, og bidrar til utveksling av kunnskap og samhold mellom lagets medlemmer. Vi har følgende arbeidsgrupper:

Kompost

Arbeider med å kompostere hageavfallet i løpet av sesongen.
Vi komposterer både med Bokashi og varmkompost. I denne gruppen er det mye kunnskap å hente om hvordan bygge opp og bevare  jorden.

Redskap

Ansvar for redskapsboden.
Sørger for innkjøp og vedlikehold av felles hageredskaper. 

Maskin

Vedlikehold av motoriserte redskaper og kurs i bruk. Alle som ønsker å benytte parsellhagelagets motoriserte redskaper må gjennomføre maskinkurs. 

Gressklipping

Ansvar for gressklipping av fellesarealer. Dette rulleres på av gruppens medlemmer. 

Urte- og Blomsterparsell

Ansvar for å vedlikeholde urte- og blomsterhagen. Gruppen sørger for stell og vanning.

Kjøring

Ansvar for transport med bil/henger, f.eks. bortkjøring av hageavfall og transport av større utstyr og materialer. Alle med tilgang til bil kan gjerne skrive seg opp på denne listen. 

Søndagskafé

Ansvar for å drifte søndags-kafé på Årvoll gård. Parsellhagelaget blir tildelt ca. 5 kafédager i året.  Inntektene går til parsellhagelaget. 

Arrangementer

Ansvar for å delta i felles-arrangementer på Årvoll gård. Alle foreninger knyttet til gården er pliktige til å hjelpe til under gårdens arrangementer. For tiden gjelder dette Vinter/ Sommer og Jul på Årvoll gård. 

Nettside og Facebook

Ansvar for å vedlikeholde nettsiden og administrere intern Facebook-gruppe for medlemmer.