Alle som har en parsell hos oss må bidra i minst én av våre arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er essensielle for god drift av parsellhagelaget, og bidrar til utveksling av kunnskap og samhold mellom lagets medlemmer. Vi har følgende arbeidsgrupper:

Kompost

Dette er supergruppa som er helt livsnødvendig for parsellen. Før kunne vi slenge hageavfallet i
containeren. Nå tar vi hånd om ugresset selv, – og lager ny jord.

Dette er en arbeidskrevende gruppe, men det er et viktig arbeid, og et arbeid de fleste gjerne vil lære mer
om. Noen fordeler får en også når det gjelder bruk av den ferdige komposten. Og naturligvis, jo flere som er
med, dess mindre arbeid på hver enkelt.

Kompostgruppa møtes ukentlig i sesongen (ca. mai-september), men det er også mulig å gjøre en innsats utenom de faste oppmøtene så sant man har fått opplæring i våre kompostsystemer (varmkompost og bokashi)

Redskap

Ansvar for redskapsboden.
Gruppen sørger for innkjøp og vedlikehold av felles hageredskaper, for orden i redskapsboden. Redskapsgruppen har også ansvar for vanningsanlegget og for benker og lignende som står på fellesarealene i parsellhagen.

Maskin

Gruppen har
ansvar for vedlikehold av maskiner og kurs i bruk av dem.

Parsellhagelaget eier kvistkverner, gressklipper, kantklipper og jordfreser.

Alle som ønsker å benytte parsellhagelagets motoriserte redskaper må gjennomføre maskinkurs. 

Det er en fordel med noe forkunnskap/erfaring med hagemaskiner for å være med i denne gruppa, men det er også muligheter for opplæring.

Gressklipping

Gressklippergruppa trenger en del medlemmer. Målet er fine gressganger ikke bare i hovedgangene,
men også, så godt det lar seg gjøre, mellom parsellene. Det er en fordel om du har erfaring i bruk av
gressklipper, men vi gir opplæring til alle som synes dette kunne være en trivelig oppgave.

Som medlem av gressklippegruppa får du tildelt ca. 1-2 uker med klippeansvar gjennom sesongen.

Urte- og Blomsterparsell

Dette er en svært populær gruppe som egner seg særlig godt for dem som er glad i å luke. Arbeidet består i
å luke og vanne i urte- og blomsterhagen, gjennom hele sesongen.

Vi har også et område med bærbusker
som må stelles og beskjæres. Alle som er med får tildelt sine uker hvor de må gjøre en innsats.

Kjøring

Ansvar for transport med bil/henger, f.eks. bortkjøring av hageavfall og transport av større utstyr og materialer.

Alle med tilgang til bil kan gjerne skrive seg opp på denne listen. 

Søndagskafé

Synes du er hyggelig å stå på kafé og kanskje kan lage vafler, er dette gruppen for deg. Kafégruppen ligner
arrangementsgruppen, i det den ikke har noe med arbeid på parsellen å gjøre, men er noe vi gjør for gården
og for å skaffe inntekter til laget.

Som regel har vi fire søndager i året, av og til flere, hvis vi ønsker det.
Kafeen er åpen fra 12. til 15.(arbeid 11 -16). Det er fint med mange i gruppen.
Det skal ikke være
nødvendig å være med hver gang.

Fellesarrangementer

Vi leier både land og møtelokaler av Årvoll Gård på gode betingelser. Parsellhagelaget, som en av
foreningene på gården, er ansvarlig for gjennomføringen av gårdens arrangementer.

Årvoll gård har tre faste
arrangementer, Vinter-, Sommer- og Jul på Årvoll gård. Som regel stiller hver forening med to deltakere.
Det finnes mange forskjellige oppgaver fra helt enkle til mer krevende.

Eksempler på oppgaver er:
parkeringsvakt, utdeling av diplomer, rydde og ordne, eller pynte pepperkaker med barna.

Nettside og Facebook

Ansvar for å vedlikeholde nettsiden og administrere intern Facebook-gruppe for medlemmer. 


Photo Credit: https://ledlightstation.com/