Parselleie

Velkommen til nytt år i parsellen!
 
Husk å betale parselleie innen 31. januar.
 
Konto 0530.27.40447
Pris: 600 kr for stor parsell, 400 kr for liten.
Husk å skrive parsellnummer på innbetaling! 
eks.: “60 Ali Johan”