Velkommen til nytt år i parsellen!   Husk å betale parselleie innen 31. januar.   Konto 0530.27.40447 Pris: 600 kr for stor parsell, 400 kr for liten. Husk å skrive …

Parselleie Les mer »